img
img
img
EL CONSEJO   |    HISTORIA
HISTORIA
Historic

Les cireres són, al costat d'altres fruites i hortalisses, un dels cultius tradicionals en els sòls alacantins i valencians, cultivades en moltes ocasions en explotacions familiars, i que ha proporcionat des d'antic aquest producte a les indústries Plantes de Envasament de la zona, per seva comercialització. Aquest arbre va ser introduït pels romans qui van seleccionar i van millorar el seu cultiu, aconseguint el seu màxim desenvolupament, en aquesta zona, en l'època àrab.

Condicions de cultiu

La sembra es realitza sobre els patrons millor adaptats a les condicions de sòl. Conreu, Poda i Recol·lecció Normalment es donen tres o quatre labors, sent la primera i més profunda, a finals de tardor i posteriorment en el transcurs de la vegetació es donen dos o tres passes de rotovator. La conducció es realitza bé en got o en palmeta. La poda és lleugera en arbres de producció, limitant-se a aclarides i escapçadures. En arbres joves es tendeix a formar-mitjançant supressió de branques i despunti per obligar-los a ramificar. La recol·lecció consisteix en la recollida del fruit directament de l'arbre, quan el grau de maduresa és l'adequat.

Natural
Orografia
La zona de producció és una de les de major relleu muntanyós de la Comunitat Valenciana, pertanyent a la contraforts de la subunitat Prebética, amb un relleu típicament estructural, amb alternança d'estructures anticlinals i sinclinals.
Sòl
Destaquen les calcàries cretàciques a les muntanyes mentre que a les valls predominen les margues. Els sòls d'aquesta comarca es caracteritzen per l'elevat contingut en carbonat càlcic i l'escassetat en matèria orgànica.
Clima
El clima és mediterrani temperat, amb temperatures més fredes i amb major nombre de precipitacions que la resta de la província.
La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 13 i 15'5 ºC., Amb una precipitació mitjana anual de 350-650 mm.
Hidrografia
Els principals rius que travessen la comarca són el riu Serpis o Alcoi i el Girona. EL primer neix de la confluència de nombroses fonts de les serres de Mariola i la del Carrascar; rep per la dreta, com a afluents, al riu Gorga i al Penàguila, i per l'esquerra al riu Agres. El segon neix a la serra de Llombai, travessa les valls d'Alcalá, Ebo i Laguar, desembocant en el mar Mediterrani.