img
img
img
EL CONSEJO   |    REGLAMENTS
 REGLAMENTS

Reglament d’Execució (UE) 2018/123 de la comissió, de 15 de gener de 2018, per qual s’aprova una modificació que no es de menor importancia del plec de condicions d’una denominacoió inscrita en el Registre de Denominacións d’Origen Protegides i d’Indicacions Geogràfiques Protegides (Cireres de la Muntanya d’Alacant)

REGLAMENT (UE) N o 106/2011 DE LA COMISSIÓ de 7 de febrer de 2011 pel qual s'aproven modificacions que no són de menor importància del plec de condicions d'una denominació inscrita en el Registre de Denominacions d'Origen Protegides i d'Indicacions Geogràfiques Protegides [Cireres de la Muntanya d'Alacant (IGP)]

MODIFICACIONES
ORDRE DE 14 DE JUNY DE 1988

De la Conselleria d'Agricultura i Pesca per la qual es modifica i àmplia l'Ordre de 19 de juny de 1988 per la qual s'aprova el reglament de la Denominació Específica "Cireres de la Muntanya d'Alacant i el Consell Regulador

ORDRE DE 28 D'AGOST DE 1998
Per la qual es ratifica el Reglament de la Denominació Específica "Cireres de la Muntanya d'Alacant i el Consell Regulador
ORDRE DE 4 MAIG DE 1992
Per la qual es ratifica el Reglament de la Denominació Específica "Cireres de la Muntanya d'Alacant i el Consell Regulador
ORDRE DE 18 DE DESEMBRE DE 1991
Del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es ratifica el Reglament de la Denominació Específica "Cireres de la Muntanya d'Alacant i el Consell Regulador
ORDRE DE 14 DE JUNY DE 1991
De la Conselleria d'Agricultura i Pesca per la qual es modifica i àmplia l'Ordre de 19 de juny de 1988 per la qual s'aprova el reglament de la Denominació Específica "Cireres de la Muntanya d'Alacant i el Consell Regulador
ORDRE DE 14 DE JUNY DE 1988
De la Conselleria d'Agricultura i Pesca per la qual es modifica i àmplia l'Ordre de 19 de juny de 1988 per la qual s'aprova el reglament de la Denominació Específica "Cireres de la Muntanya d'Alacant i el Consell Regulador